Screenless TV | Chengdu Xgimi Technology Co.,Ltd.
×
華麗なる受賞歴を誇るデザイン
XGIMI MoGo Pro
外出先で映画を鑑賞する
XGIMI Halo
スマートポータブルプロジェクターの再定義
MoGo vs Martins
Outside with MoGo
MoGo Anywhere
MoGo Pro